Qvale, Haugesund

Arkitekttegnet enebolig i Salhusvegen. Her var vi totalentreprenør. Denne boligen er tegnet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke. Dette er en framtidsrettet enebolig. Denne eneboligen produserer sinn egen strøm, samt materialvalg utvendig er vedliholdsvenning. Hele takflaten er det montert solceller som er helintregrert.
Eikevinduer og foringer. Listefri utførelse

Gulvet i 1 etg er slipt betong.