Sammerbeidspartnere

Vi bruker lokale sammarbeidspartnere. Dette er gode støttespillere med lang fartstid og som virklig står på for sitt fag. 

Vi bruker så og si faste sammarbeidspartnere i alle ledd, noe som gir trygghet for oss og ikke minst for kunden. 

Når vi er total-leverandør er vi avhenging av kvalitet i alle ledd. Derfor har vi flere sammarbeidspartnere i alle ledd. Slik at om det ikke passer for noen, så har vi alltid en dør nr 2.